Oficjalny dystrybutor EcoFlow

Aplikacja

Aplikacja EcoFlow​

Kontroluj i monitoruj z łatwością swoją stację zasilania EcoFlow zdalnie z poziomu aplikacji* w Twoim smarfonie.

*Aplikacja jest kompatybilna wyłącznie ze stacjami DELTA Pro, DELTA MAX, Smart Generatorem, Solar Trackerem, Panelem Smart Home i produktami z serii River, a także Kickstarterową serią R600.

iOS Wersja V 1.4.8

Wymaga iOS 11.0 lub nowszego.

Android Wersja V 1.4.8

Wymaga Android 6.0 lub nowszego.

1.1 Tryb IOT

W Trybie IOT jednostka będzie podłączona do internetu, po ukończeniu procesu połączenia aplikacji. Gdy połączenie zostanie nawiązane, bez względu na to, gdzie się znajdujesz, będziesz mógł monitorować i kontrolować stację zasilania w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji, tak długo, jak tylko Twój Smartfon ma połączenie z internetem.

Aby wejść w tryb IOT, musisz dokończyć proces połączenia ze stacją zasilania EcoFlow. Przejdź proces połączenia ze stacją z pomocą wskazanych kroków:

 1. Wybierz ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu na liście urządzeń i wybierz swoje urządzenie;
 2. Podążaj za pojawiającymi się wskazówkami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk IOT aż do czasu, gdy ikona Wi-Fi zacznie migać. Sprawdź czy ikona Wi-Fi na jednostce również miga i kliknij “Next”;
 3. W ustawieniach Wi-Fi Twojego telefonu kliknij wybierz pozycję zaczynającą się nazwą EcoFlow i połącz. Wróć do aplikacji, gdy połączenie zakończyło się powodzeniem.
 4. Na ekranie konfiguracji połączenia internetowego stuknij przycisk odświeżania na liście Wi-Fi i wybierz skonfigurowaną sieć. Wprowadź prawidłowe hasło i stuknij przycisk „Połącz”.

Uwagi:

 • Po podłączeniu urządzenia do sieci można używać telefonu do sterowania urządzeniem za pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi. W sieci, która nie nadaje się do użytku lub nie ma dostępu do Internetu, urządzenie będzie w trybie offline i nie będzie można nim sterować,
 • Jedno urządzenie może być połączone tylko z jednym kontem użytkownika, ale jedno konto może być połączone z wieloma urządzeniami;
 • Obecnie urządzenia obsługują tylko sieć w paśmie Wi-Fi 2,4 GHz;

1.2 Połączenie bezpośrednie

W trybie bezpośredniego połączenia Wi-Fi telefon będzie bezpośrednio połączony z urządzeniem, dzięki czemu można monitorować i sterować stacją zasilania EcoFlow w czasie rzeczywistym bez konieczności łączenia się z Internetem. Ten tryb jest odpowiedni do zastosowania w terenie lub przestrzeniach, w których nie ma sieci Wi-Fi. Wielu użytkowników może połączyć się z urządzeniem i sterować nim w tym samym czasie.

Aby przełączyć urządzenie w tryb bezpośredniego połączenia Wi-Fi, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „IOT Reset”  przez 3 sekundy, zwolnij przycisk gdy usłyszysz sygnał. Icona Wi-Fi na ekranie stacji zasilania EcoFlow zacznie migać.
 2. Przejdź do ustawień Wi-Fi na Twoim telefonie i znajdź sieć, której nazwa rozpoczyna się od „EcoFlow”.
 3. Wybierz tę sieć, aby się z nią połączyć.
 4. Wróć do aplikacji EcoFlow. Pojawi się wskazówki, które poprowadzą Cię do dodania nowego urządzenia do listy urządzeń.

Uwagi:

 • W trybie połączenia bezpośredniego ikona Wi-Fi na ekranie będzie migała ciągle
 • W trybie połączenia bezpośredniego Twój smartfon będzie podłączony do sieci Wi-Fi bez dostępu do sieci internetowej. Przez brak połączenia z internetem nie będzie możliwa aktualizacja oprogramowania lub odłączenie urządzenia.
 • W trybie połączenia bezpośredniego smartfon może być połączony wyłącznie z jedną siecią, dlatego jednocześnie można połączyć się z jedną stacją zasilania EcoFlow
 • Aby zapewnić sobie stabilne połączenie bez zakłóceń, trzymaj telefon obok stacji EcoFlow najbliżej, jak tylko jest to możliwe. Jeśli chcesz uruchomić połączenie IOT uruchom jednostkę EcoFlow ponownie.
 • Po ponownym uruchomieniu stacja EcoFlow domyślnie uruchomi się w trybie „IOT”. Aby ponownie wybrać tryb połączenia bezpośredniego, należy ponownie przytrzymać przycisk IOT Reset.

1.3 Tryb Bluetooth

Połączenie Bluetooth jest możliwe wyłącznie ze stacjami zasilania EcoFlow obsługujących taką funkcję (np. DELTA Pro lub Solar Tracker). Urządzenie zostanie podłączone do aplikacji bezpośrednio lub poprzez połączenie internetowe, po ukończonym procesie połączenia do sieci.

Gdy funkcja Bluetooth w telefonie i w urządzeniu jest włączona, można rozpocząć parowanie, wykonując poniższe kroki:

 1. urządzenia Bluetooth. Wyświetlą się wyłącznie urządzenia, które obsługują Bluetooth i nie zostały dodane do listy urządzeń. Kliknij ikonę, aby rozpocząć parowanie.
 2. Jeśli połączenie zakończy się powodzeniem otrzymasz powiadomienie “You’re linked”. Jeśli chcesz skorzystać z bezpośredniego połączenia Bluetooth, wybierz opcję „Use without Internet” aby powrócić na listę urządzeń.
  Jeśli chcesz zakończyć połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi trybu IOT, aby zakończyć konfigurację.
 3. Jeśli połączenie nie powiodło się, otrzymasz o tym odpowiednie powiadomienie. Wówczas spróbuj wykonać powyższe czynności ponownie.
 4. Po uruchomieniu aplikacji EcoFlow możesz otrzymać informację wskazującą dostępne urządzenia do sparowania. Kliknij przycisk „Add”, aby dodać wskazane urządzenie do listy.

Uwagi:

 • Jeśli ikona Bluetooth miga na ekranie urządzenia, oznacza to, że urządzenie czeka na połączenie
 • Jeśli ikona Bluetooth wyświetla się stale, oznacza to, że urządzenie jest połączone
 • Upewnij się, że urządzenia są naładowane pod

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!