Polityka plików cookies

Co to są pliki Cookies?
To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przezróżne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie iodpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnychpreferencji. Cookies przeważnie zawierają:  nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plikówCookies?
Używamy plików Cookies i innych technologii(zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojejprzeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniachoraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:·        Zapobiegania nieuczciwej działalności,·        Poprawy bezpieczeństwa,·        Raportowania (pozwoli nam to mierzyć ianalizować wydajność naszych usług),
Jakich plików Cookies używamy?
W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadniczerodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw.persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywanesą na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. StałeCookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrachplików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
·        Niezbędne –umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np.pliki cookies uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnieniaw ramach strony internetowej,
·        Wydajnościowe -umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze stronyinternetowej,
·        Funkcjonalne -umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji orazpersonalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
·        Służące do zapewnienia bezpieczeństwa –wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach stronyinternetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować?
Twoje urządzenie powinno byćwyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną ibezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową„firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrówantyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna inie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załącznikiotwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko zzaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe?
Wprawdzie pliki Cookies niezawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacjeprzechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako daneosobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane,jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposóbprzedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiającydostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo?
Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowychużywamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają napobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie znaszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na TwojeUrządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji.
Uprawnienia strony internetowej doprzechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebiezgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarkiinternetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwośćkonfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień orazokreślenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowaniesłużące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenieplików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielniezablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki .Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek zdokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:
·        GoogleChrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
·        MozillaFirefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
·        Opera- https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
·        Edge -https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
·        Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
·        Internet Explorer -http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, animy, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu,które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń iusunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48godzin. 

INFORMACJE HANDLOWE – MARKETING i NEWSLETTER
Możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe orazinformacje o prowadzonych przez Ciebie działaniach na portalu w celu promocjinaszych towarów i usług. Dane przetwarzane oraz regulacje zastosowane w oparciuo Twoją zgodę są zawsze odpowiednio uregulowane. Zapewniamy Ci równieżmożliwość wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celachmarketingowych oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoichdanych w tym celu. Przesłanką do działań marketingowych jest przedewszystkim Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratorapolegający na promocji usług. Pamiętaj, że zezwolenie Administratorowi nadziałania marketingowe jest w pełni dobrowolne. Dane w celach marketingowychbędziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanieinformacji handlowych od Administratora.Usługi serwisu jakiwniosek.pl mogą obejmować reklamystron trzecich oraz linki do ich stron internetowych. Zewnętrzni partnerzyreklamowi mogą gromadzić informacja o Tobie, wyłącznie gdy wchodzisz winterakcje z ich treściami, reklamami oraz usługami.  

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności po więcej informacji.